Cá Kho là website chuyên về cá trực thuộc C.ty TNHH TM DV Tropical. Thành lập và hoạt động Vào đầu năm 2021 tại số 20 khu biệt thự Ngân Long, Huyện Nhà Bè, TPHCM.

Mục tiêu:

Cá Kho chuyên cung ứng các kiến thức sâu sát về những chế biến những món ăn từ cá như: cá kho, cá khô, cá hấp, cá om,…

Ngoài ra, Cửa Hàng chúng tôi còn cung ứng các loại cá tươi mới được bảo đảm dọn dẹp an toàn thực phẩm.

giới thiệu về đội ngũ Tổng biên tập: Ông Nguyễn Văn Thông

Ông Thông đang là tổng chỉnh sửa tại chuyên trang cakho.vn. Ông phụ trách vệ mọi thông báo & nội dung có bên trên trang web.

Background: Ông Thông là kỹ sư nông nghiệp chuyên ngành nuôi trồng hải sản. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc lai tạo giống, nghiên cứu đặc tính về cá. Ông hiểu rõ về cá and biết được loại cá nào có chất lượng rất tốt để chế biến món ăn.

Bếp trưởng – Đinh Thanh Nga

Bà Nga đang là cố vấn sâu sát về mảng chế biến những món ăn. Bà có nhiều năm công tác trong các xưởng công nghiệp and có kinh nghiệm chế biến món ăn cho hàng vạn công nhân.

Background: Bà Nga có bằng Bếp Trưởng tại trường đào tạo bếp trưởng TP sài gòn. Bà giỏi nghiệp năm 2008 và có hơn 13 năm công tác tại nhiều xưởng công nghiệp, nhà hàng quán ăn,…

Bà Nga sẽ chịu trách nhiệm thể loại chế biến món ăn về cá.

Shop Đặc sản cá vùng miền Cá Kho & Cá khô chuyên cung cấp sản phẩm và kiến thức chuyên sâu về các chế biến các món ăn từ cá.

Địa chỉ: Số 20, Khu Biệt Thự Ngân Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, Tp. HCM

SDT: 0983230879

https://cakho.vn/

https://flipboard.com/@CKhoCKh

https://500px.com/p/dscakho?view=groups

https://www.twitch.tv/dscakho

https://about.me/dscakho/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-28 (火) 14:41:33 (605d)