thứ nhất, bạn nên suy nghĩ điện áp phao của bộ sạc. Theo chuẩn mức, bộ sạc 48V-12AH and 48V-20AH có điện áp phao là 58.8V. Bộ sạc 60V-20 AH chiếm dụng điện áp phao là 73.5V. Căn cứ vào chuẩn mức này, bạn có thể áp dụng vào thực tế để chọn lựa bộ sạc cho xe máy điện chính xác.

Nếu tiêu chuẩn này vượt trên ngưỡng chuẩn mức, bình ắc quy rất dễ dàng bị phồng. Còn tiêu chuẩn này rất thấp, điện sẽ tự ngắt khi pin hoặc ắc quy chưa đầy. Như thế, cho dù pin có giỏi đến mấy, xe cũng rất nhanh hết điện khi dịch chuyển.

nếu tìm sai bộ sạc, tuổi thọ của pin và ắc quy sẽ bị rút ngắn, dẫn đến hư hỏng & phải thay mới liên tục. Chính vì như vậy, bạn cần phải chọn bộ sạc điện tương ứng với loại pin và mình đang sử dụng. Rất tốt là nên mua các sản phẩm chính hãng, để đc BH, sửa chữa & thay thế một cách nhanh chóng và an toàn.

Shop sạc xe điện nhập khẩu Âu - Mỹ, Shop thiết bị sạc xe điện: sạc xe ô tô, sạc xe máy và xe đạp điện.

Số 20, Khu Biệt Thự Ngân Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, Tp. HCM

0983230879

https://evshop.vn/

https://evshop.vn/evshop/

https://pubhtml5.com/homepage/lnnzw

https://www.diigo.com/profile/evshopvn

https://anchor.fm/evshop-sc-xe-pin-xe-in


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-23 (土) 17:16:33 (792d)