Thế giới nước rửa phụ khoa uy tín, đảm bảo chất lượng, hàng chính hãng, nhiều mẫu mã mới. Có rất nhiều ưu đãi dành cho chị em khi mua sắm tại đây

Vùng kín của chị em con gái cũng rất cần phải quan tâm và bảo đảm. Việc sử dụng nước rửa phụ khoa để dọn dẹp vệ sinh vùng bí mật để giúp đỡ chị em phòng ngừa những bệnh viêm nhiễm phụ khoa kết quả.

Nước rửa phụ khoa là 1 trong loại dung dịch có nồng độ pH gần với độ pH trong âm đạo, dao động từ 3,8 - 4,2. Đây là độ pH chuẩn để gia hạn sự cân bằng thoải mái và tự nhiên của môi trường xung quanh âm đạo.

phần đông các loại dung dịch lau chùi đều có khả năng chặn đứng sự tiến lên của vi khuẩn and những loại nấm gây bệnh. Làm giảm triệu chứng ngứa ngáy giận dữ and thực trạng khí hư của chị em.

https://nuocruaphukhoa.com/

https://nuocruaphukhoa.blogspot.com/2022/10/nuoc-rua-phu-khoa.html

https://vimeo.com/user186074837

https://nuocruaphukhoa.wordpress.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-10-04 (火) 17:46:08 (600d)