vetranhtuongnghethuat.vn là website chuyên vẽ tranh tường, tranh sơn dầu toàn quốc. Với đội ngũ hoạ sĩ đào toạ bài bản nhiều kinh nghiệm, các công trình của chúng tôi được khách hàng đánh giá cao.

  • Địa chỉ: Số 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • SDT: 0962604887

Bức tranh tường đề cập đến một mô hình đc vẽ bên trên tường hoặc trần của một tòa nhà. Nó đc chia thành bức tranh tường đáy thô, bức tranh tường dưới cùng and bức tranh tường đính kèm. Tranh tường là 1 trong những hình thức lâu đời nhất của hội họa. Rõ ràng, trong cộng đồng nguyên thủy, con người khắc những hình khác nhau lên tường hang để ghi nhớ. Đấy là bức tranh tường nhanh nhất. Cho đến lúc này, nhiều bức tranh tường cổ đã đc bảo tồn trong những nền tân tiến cổ đại như Ai Cập, Ấn Độ, Babylon và Đài Loan Trung Quốc.

Trong thời Phục hưng Ý, việc tạo ra những bức tranh tường rất thịnh vượng, tạo thành nhiều tác phẩm khét tiếng. Tính từ lúc thời nhà Chu, tranh tường phổ biến & thậm chí các ngôi mộ đã được trang trí bằng tranh tường. Với sự gia tăng của tín ngưỡng tôn giáo, tranh tường đã được sử dụng rộng thoải mái trong các đền thờ and hang động (như hang đá Mạc Cao ở Đôn Hoàng, Vĩnh Nhạc cung).

China vẫn bảo tồn một con số lớn tranh tường Phật giáo nổi tiếng & tranh tường Đạo giáo. Một trong những di tích này đã đc đưa vào danh sách bảo đảm an toàn di sản văn hóa thế giới như 1 nhân chứng của nền tiến bộ cổ đại.

các mảnh vỡ của các bức bích họa của Hoàng cung nhà Tần ở Hàm Dương, Thiểm Tây, Trung Quốc có niên đại từ 2300 năm. Nhà Đường là thời kỳ thịnh vượng của tranh tường của Đài Loan Trung Quốc, thời kỳ chính là thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật tranh tường. Nhiều bức tranh tường khét tiếng, như tranh tường Đôn Hoàng and Hang động Kizil, đã đc tạo thành. Sau thời nhà Tống, tranh tường từ từ suy tàn. Mãi đến năm 1949, tranh tường (bích họa) Đài Loan Trung Quốc mới dần hồi phục & cải tiến và phát triển.

https://vetranhtuongnghethuat.vn/

https://vetranhtuongnghethuat.vn/ve-tranh-tuong-mam-non/

https://vetranhtuongnghethuat.vn/ve-tranh-tuong-quan-cafe/

https://www.flickr.com/people/195275505@N03/

https://vi.gravatar.com/vetranhtuongntvn


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-27 (土) 23:58:08 (601d)